HUMAC NORM


Humac Norm to urządzenie do pomiarów i fizjoterapii przeznaczone dla szpitali, przychodni, klinik, gabinetów fizjoterapii i laboratoriów badawczych. Jedna maszyna Humac Norm oferuje możliwość wykonania 22 wzorców izolowanego ruchu stawów, zastosowania czterech trybów pracy (izokinetycznego, izometrycznego, izotonicznego i trybu biernego) oraz otrzymania różnorodnych raportów, aby spełnić potrzeby współczesnych badaczy i klinicystów w zakresie pomiarów i ćwiczeń.

Pomiary
Jedynie przeprowadzenie testów umożliwia ustalenie poziomu wyjściowego, określenie celów i śledzenie postępów. HUMAC NORM oferuje dwie podstawowe metody pomiaru.

Testy izometryczne: do badania siły pod kątem skurczu koncentrycznego służą testy izometryczne. HUMAC NORM umożliwia przyjęcie przez pacjenta bezpiecznej pozycji, bez względu na ustawienie kątowe badanego stawu. W ramach procedury istnieje możliwość wyboru: kąta, czasu utrzyma- nia napięcia, czasu odpoczynku, liczby powtórzeń i parametrów serii ćwiczeń.
Testy izokinetyczne: w celu przetestowania siły pod kątem maksymalnej sprawności dynamicznej w całym zakresie ruchu należy skorzystać z testów izokinetycznych. HUMAC NORM oferuje testy oporowe koncentryczne i ekscentryczne. Krzywa testu izokinetycznego ułatwia określenie poziomu sprawności oraz obszarów występowania bólu lub zmniejszonej siły mięśniowej.
 
Ćwiczenia
Ćwiczenia służą zwiększeniu ruchomości, stabilności, siły i kontroli ruchu. HUMAC NORM oferuje cztery tryby oporu i liczne opcje ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym (biofeedbackiem), które pomagają w osiągnięciu tych celów.

Tryb bierny: zwiększanie mobilności pacjenta, poczynając od prostych schematów ruchowych, a kończąc na złożonych wzorcach PNF.
Tryb izometryczny: stabilizacja stawu w celu przeprowadzenia specyficznego treningu siłowego dla danego ustawienia kątowego stawu.
Tryb izokinetyczny: kontynuacja wzmacniania mięśni z wykorzystaniem sprawdzonych metod w celu szybszego przywrócenia utraconej funkcji, w tym z wykorzystaniem pracy koncentrycznej i ekscentrycznej oraz treningu opóźnieniowego.
Tryb izotoniczny: uzupełnienie treningu przywracającego utraconą funkcję z wykorzystaniem trybu izotonicznego z symulowaną masą.

System do testowania i rehabilitacji HUMAC NORM to pojedyncza maszyna, która spełnia potrzeby współczesnych klinicystów i badaczy w zakresie testów i ćwiczeń. Oprogramowanie HUMAC sprawia, że urządzenie jest łatwe w obsłudze.

Oprogramowanie
Oprogramowanie Humac®Norm zaprojektowano tak aby operator mógł jak najszybciej przeprowadzić test i wygenerować raport. Aby wykonać badanie lub ćwiczenie, wystarczy wybrać pacjenta, wzorzec i procedurę, a wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia sesji. Podobnie stworzony został system raportowania. Humac®Norm oferuje szereg czytelnych, łatwych w interpretacji raportów z pojedynczych testów, postępów rehabilitacji i porównań grup pacjentów. Raporty zawierają informacje niezbędne do wyboru terapii i śledzenia jej efektywności, a ich obsługa jest bardzo intuicyjna.

 

Moduły opcjonalne:
Moduł do ćwiczeń tułowia (TMC) Humac®Norm nadaje się idealnie do testowania i rehabilitacji tułowia w całkowicie funkcjonalnej pozycji stojącej.
Przystawka Johnson Anti-Shear™ z dwiema obejmami i regulowanym punktem podparcia umożliwia dobranie odpowiedniej siły zewnętrznej niezbędnej do kontrolowania siły ścinającej podczas wyprostu kolana. Zapobiega to przeciążaniu więzadeł po ich rekonstrukcji, leczeniu lub w przypadku ich przewlekłej niewydolności.
Zintegrowany moduł EMG umożliwia użytkownikowi sterowanie sprzętem EMG z poziomu programu Humac®Norm.
Pakiet do symulacji pracy umożliwia klinicystom symulowanie nieograniczonej liczby rzeczywistych i zawodowych wzorców ruchu. Przystawki obejmują szereg uchwytów i gałek, kierownicę, urządzenie do ściskania oraz urządzenie do pchania-ciągnięcia.
Przystawka do zamkniętego łańcucha kinematycznego (CKC) - urządzenie Humac®Norm umożliwia badanie nie tylko ruchu obrotowego, ale również liniowego. Moduł CKC umożliwia testowanie i ćwiczenie pacjentów w liniowych, zamkniętych wzorcach ruchu. CKC zawiera przystawki do wykonywania pchania jedno- i obunóż oraz pchania oburącz.<-

Nasi partnerzy: